« zpět na seznam

Drakan: The Ancients' Gates - Playstation 2 (PS2)

Drakan: The Ancients' Gates je volné pokračování akční adventury z PC zvané Drakan: Order of the Flame. Opět se ujmete role půvabné Rynn a jejího společníka - drak Arokha. Toto na první pohled nesourodé duo je tady postaveno před velký problém. Problém, jehož kořeny leží v dávné minulosti bytí, o níž se dnes vyprávějí pouhé legendy. V časech již zapomenutých, v letech bez Králů, vznikla aliance mezi Draky a lidmi. V legendách se hovoří o "Order of Flame"… . Ačkoliv toto spojenectví trvalo celá staletí, po čase padl na svět stín. Objevil se mocný mág Navaro a s ním povstalo strašlivé zlo. Začala krutá válka, která vedla k roztříštění lidského společenství a konce jedné epochy. Na všechny bojovníky nakonec čekala studená náruč smrti, přišel Věk pádu. Po dlouhém čase se však praporec zla – Dark Union, mohl opět zatřepotat ve větru a temné síly začaly sbírat své síly. Ale stalo se cosi podivuhodného, možná symbolického. V jedné horské vísce se odvážná dívka jménem Rynn zatoulala k místu, kde nalezla odpočívajícího rudého draka Arokha, největšího ze svého Řádu (Order of Flame). Arokh byl probuzen a skrze zapomenutý rituál Sloučení došlo k aktu, při němž se jejich duše navždy spojily. Svět se stal němým svědkem momentu, k němuž naposledy došlo před mnoha věky, máme tu nové spojenectví mezi smrtelným člověkem a Drakem. Nyní se s Rynn a Arokh musíte znovu postavit nejenom armádám Dark Union. Protože je však převaha nepřátel značná, jediným východiskem z nouze má být otevření starodávných magických Bran, které ukrývají velké tajemství. Jeden z nesmrtelných spirituálních draků, ochránce starobylého impéria, je ukrytý v dimenzionální sféře za branami a pokud se tyto podaří otevřít a vypustit jej, přijde v jeho podobě nespoutaná síla, schopná zvrátit blížící se válku ve prospěch utlačovaného lidu. Ve vás tedy spočívá veškerá naděje na bytí a nebytí lidstva. Jenomže cesta k jednotlivým Branám je lemována spoustou nástrah a nebezpečenství, počítaje v to obrovské sněžné muže, trolly, pavouky, skřety či samotné draky, kteří nyní slouží svému novému pánu.
 
Hra se silnými RPG prvky je rozdělena na 8 hlavních lokací, které tak de facto tvoří 8 kapitol příběhu, přičemž každá nabízí jedno komplexní a ucelené dobrodružství zarámované přirozenými hranicemi dané oblasti. Vedle primárních questů se tu dočkáte i něco sekundárních úkolů, které sice nejsou až tak důležité, ale buď vám z toho kyne nějaký finanční kapitál, zajímavá informace nebo alespoň zkušenosti.

Stav: Bazarové v pěkném stavu
Cena: 390,-

« zpět na seznam